30 maj 2007

Windows Vista Tip - kopier dine Wlan indstillinger

Her er et godt tip som giver dig mulighed for at kopiere dine Wlan (trådløse) indstillinger til en anden Pc. Man kan med fordel også anvende dette tip i forbindelse med eks. SMS eller andre deployment-værktøjer.

1.) Start en kommando prompt (som administrator)
2.) Anvend netsh kommandoen til at liste dine LAN profiler. Dette gøres med følgende kommando - "netsh wlan show profiles"
3.) Notér dig LAN profilnavnet som du ønsker at kopiere (f.eks. D-Link)
4.) Skriv følgende kommando for at starte kopieringen - "Netsh wlan export profile name="[ProfileName]" Folder="[Folder Path]"

På den anden Pc gøres følgende:
1.) Start en kommando prompt (som administrator)
2.) Skriv følgende kommando for at starte indlæsningen - "netsh wlan add profile filename="[filename.xml]"